cigarsforum.gr - Όροι χρήσης

Με την πρόσβαση στο “cigarsforum.gr” (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “δικό μας”, “cigarsforum.gr”, “https://www.cigarsforum.gr:443”), δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους που ακολουθούν.

1. Η εγγραφή στο φόρουμ είναι απαραίτητη, ώστε κάποιος να μπορεί να αναρτήσει κείμενα, φωτογραφίες άρθρα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο.

2. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τα προσωπικά στοιχεία που δίνει στο φόρουμ. Κάθε μέλος συναινεί στην καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία το ίδιο παρέχει κατά την εγγραφή του και δηλώνει ότι αποδέχεται αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης, δηλώνει ότι αυτά τα δεδομένα δεν είναι ευαίσθητα. Το φόρουμ δεν θα ζητήσει από κανένα μέλος του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ούτε θα επεξεργαστεί αυτά. Ενδέχεται να υπάρξει διατήρηση κάποιων αρχείων με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει το μέλος, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας ή βοήθειας των αρχών σε περίπτωση που ένα θέμα ή άλλο υλικό θα μπορούσε να παραβιάσει τη νομοθεσία.

3. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο των κειμένων, links, sites ή φωτογραφιών που ανεβάζει. Από την στιγμή όμως που αναρτάται ένα κείμενο, νοείται ως μέρος ενός δημόσιου διαλόγου και δεν μπορεί να διαγραφεί. Το φόρουμ και οι διαχειριστές του δεν έχουν καμία αστική και ποινική ευθύνη για τις αναρτήσεις των μελών τους και τυχόν παράνομες και προσβλητικές αναρτήσεις δεν είναι αποδεκτές και δεν εγκρίνονται από αυτούς. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο ως φυσικό πρόσωπο για τις αναρτήσεις του και ουδεμία ευθύνη μπορεί να αναζητηθεί από τους διαχειριστές του φόρουμ αναφορικά με τυχόν παράνομες δημοσιεύσεις μελών του. Το φόρουμ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

4. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για το περιεχόμενο των sites ή των blogs τους, τα οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι παράνομα ή προσβλητικά. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το φόρουμ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του φόρουμ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

5. Τα μέλη οφείλουν να εκφράζονται με ευπρέπεια και με μη προσβλητικό τρόπο.

6.Απαγορεύονται τα greeklish. Γράφουμε στα ελληνικά και αποφεύγουμε τα κεφαλαία.

7. Το μέλος που ανοίγει ένα καινούριο θέμα, οφείλει να το κάνει στην αντίστοιχη κατηγορία. Επίσης, οι δημοσιεύσεις που αναρτώνται πρέπει να είναι σχετικές με αυτό. Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση (search) του φόρουμ, και ανατρέξτε στις ανάλογες θεματικές ενότητες. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν απαντηθεί παλαιότερα τυχόν απορίες ή ερωτήσεις.

8. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να δίνει προσωπικά στοιχεία άλλου μέλους.

9. Απαγορεύεται αυστηρά η αναφορά με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες ναρκωτικές ουσίες. Το μέλος που θα παραβεί αυτόν τον κανόνα, θα διαγράφεται άμεσα.

10. Απαγορεύεται αυστηρά το ανέβασμα πορνογραφικού υλικού ή ανάρτηση links που παραπέμπουν σε σελίδες με πορνογραφικό υλικό. Το μέλος που θα παραβιάζει αυτόν τον κανόνα θα διαγράφεται άμεσα.

11. Απαγορεύεται αυστηρά το ανέβασμα προστατευόμενου από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας υλικού ή η ανάρτηση links που παραπέμπουν σε σελίδες με τέτοιο υλικό (πχ πειρατικές ταινίες). Το μέλος που θα παραβιάζει αυτόν τον κανόνα θα διαγράφεται άμεσα.

12. Απαγορεύονται οι συζητήσεις που είναι σχετικές με τη θρησκεία και την πολιτική.

13. Ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία είναι παντελώς αντίθετα με τις αρχές του φόρουμ και δεν επιτρέπονται σχόλια τέτοιου είδους.

14. Κείμενα που αντιβαίνουν τους νόμους του Ελληνικού Κράτους θα διαγράφονται άμεσα. Ρητά ορίζεται ότι απαγορεύονται οι συζητήσεις για αγορά πούρων ή αλκοολούχων ποτών που αντιβαίνουν τους νόμους του κράτους.

15. Οι διαχειριστές και οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να διαγράψουν ή να μετακινήσουν θέματα που είναι αντίθετα με τους κανόνες του φόρουμ. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, η διαχείριση και οι συντονιστές έχουν δικαίωμα διαγραφής κάθε προσβλητικής δημοσίευσης, και επιπλέον θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες: Προειδοποίηση του μέλους που παραβαίνει τους κανόνες. Αν υπάρξει δεύτερη προειδοποίηση θα υπάρξει αυτόματα αποκλεισμός του μέλους για ένα μήνα. Αν οι προειδοποιήσεις γίνουν τρεις, θα ακολουθήσει μόνιμος αποκλεισμός (ΒΑΝ).

16. Tα μέλη έχουν την δυνατότητα αναφοράς (report) στους συντονιστές αν θεωρήσουν κάποιο δημοσίευμα προσβλητικό.

17. Τα μέλη του φόρουμ είναι ενήλικα και πλήρως δικαιοπρακτικά ικανά και η εγγραφή κάποιου μέλους λογίζεται ως επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Το φόρουμ δεν έχει σε καμία περίπτωση την ευθύνη της εγγραφής ανηλίκου μέλους ή της ανάγνωση των σελίδων του από ανήλικους ή δικαιοπρακτικά ανίκανους.

18. Το φόρουμ χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

19. Οι διαχειριστές του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν και νέους κανόνες ή να τροποποιήσουν τους ήδη υπάρχοντες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Αν υπάρξουν αλλαγές, θα ειδοποιηθούν τα μέλη. Τα μέλη εφόσον συνεχίζουν να κάνουν χρήση των πληροφοριών και των δυνατοτήτων του φόρουμ, λογίζεται ότι τους αποδέχονται.

Έκδοση κανόνων 1.0